Čistím meze, souvratě, paseky a remízky od náletových dřevin, vyvážím vyvážecí soupravou a hydraulickou rukou, spálím nebo štěpkuji.